Rhinoceros 4.0 SR8 (full, 114Mb)

http://www.mediafire.com/?4p4rgu1by0w970s
pass giải nén: thubay
Hướng dẫn cài đặt:
1> Chạy cài đặt “rh4.0 rs8_eval_en.exe”.
2> Chép “Rhino 4.0 SR8 PATCH.exe”Click here to enlarge “Rhino4.exe” vào “C:\Program Files\Rhinoceros 4.0\System”
3> Chạy “Rhino 4.0 SR8 PATCH.exe”Click here to enlarge chọn như hình dưới.
Click here to enlarge
Chúc các bạn cài đặt thành công.

Vui lòng viết tiếng Việt có dấu!!!
EmoticonEmoticon

QUẢNG CÁO TẠI ĐÂY