Giáo trình Autocad - Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội

Tags

MỤC LỤC
Chương 1: Mở đầu :-: 
Chương 2: Các lệnh thiết lập vẽ cơ bản :-: 
Chương 3: Các kỹ thuật vẽ cơ bản :-: 
Chương 4: Các kỹ thuật hiệu chỉnh cơ bản :-: 
Chương 5: Quan sát bản vẽ :-: 
Chương 6: Quản lý bản vẽ theo lớp, màu, đường nét :-: 
Chương 7: Hình cắt, mặt cắt, ký hiệu vật liệu :-: 
Chương 8: Ghi và hiệu chỉnh kích thước :-: 
Chương 9: Các lệnh vẽ và tạo hình :-: 
Chương 10: Hiệu chỉnh bằng Grips :-: 
Chương 11: Phương pháp vẽ hình chiếu vuông góc và hình chiếu trục đo :-: 
Bài tập thực hành chương 3 :-: 
Bài tập thực hành chương 4 :-: 
Bài tập thực hành ghi kích thước :-: 
Bài tập thực hành hình chiếu :-: 
Bài tập thực hành mặt cắt :-: )link download 

Vui lòng viết tiếng Việt có dấu!!!
EmoticonEmoticon

QUẢNG CÁO TẠI ĐÂY