[CD-ROM] giáo trình EXCEL toan tập [SSDG]

CD-ROM giáo trình EXCEL toan tap của nhóm SSDG
Bạn dùng HjSplit để join lại, sau đó đổi tên file thành *.rar (hoặc *.iso) & dùng winrar giải nén


http://rapidshare.com/files/24656770/Mysuncl-Free4vn.org-GiaoTrinhExcelToanTap.001    http://rapidshare.com/files/24656786/Mysuncl-Free4vn.org-GiaoTrinhExcelToanTap.002   http://rapidshare.com/files/24656703/Mysuncl-Free4vn.org-GiaoTrinhExcelToanTap.003   http://rapidshare.com/files/24656728/Mysuncl-Free4vn.org-GiaoTrinhExcelToanTap.004   http://rapidshare.com/files/24656766/Mysuncl-Free4vn.org-GiaoTrinhExcelToanTap.005   http://rapidshare.com/files/24656762/Mysuncl-Free4vn.org-GiaoTrinhExcelToanTap.006   http://rapidshare.com/files/24656736/Mysuncl-Free4vn.org-GiaoTrinhExcelToanTap.007   http://rapidshare.com/files/24656856/Mysuncl-Free4vn.org-GiaoTrinhExcelToanTap.008   http://rapidshare.com/files/24656587/Mysuncl-Free4vn.org-GiaoTrinhExcelToanTap.009

Vui lòng viết tiếng Việt có dấu!!!
EmoticonEmoticon

QUẢNG CÁO TẠI ĐÂY