Trình tự giải 1 bài toán kết cấu bằng SAP2000

Tags

Trình tự giải 1 bài toán bằng SAP2000 
Bước 1 : Chọn hệ đơn vị tính ( VD : Ton-m )

Bước 2 : Tạo khung từ mô hình mẫu ( File / New Model from Template)

Bước 3 : Hiệu chỉnh bề rộng nhịp ( Draw / Edit Grid , VD : X , Y , Z ) 
Và xóa các phần tử dư

Bước 4 : Hiển thị ( tắt ) số thứ tự nút và phần tử ( View / Set Elemants / Labels )

Bước 5 : Đánh lại số thứ tự Nút + Phần tử ( Edit / Change Labels )

Bước 6 : Gán điều kiện biên ( Assign / Joint / Restraints )

Bước 7 : Khai báo đặ trưng vật liệu , thiết diện cột dầm ( Define )

Bước 8 : Gán thiết diện

Bước 9 : Khai báo tải trọng : Tĩnh tải , hoạt tải ( Define / Static Load Cases )
Và gán lực phân bố , tập trung lên dầm cột ( Assign )

Bước 10 : Gán phân đoạn ( Chọn all , Assign / Frame / Output Segmens )

Bước 11 : Xác định bậc tự do

Bước 12 : Save

Bước 13 : Giải bài toán ( Run )

Bước 14 : Xem hình dạng biến dạng ( Display )
Xem phản lực
Xem biểu đồ nội lực ( M , Q )

(ST)g

Vui lòng viết tiếng Việt có dấu!!!
EmoticonEmoticon

QUẢNG CÁO TẠI ĐÂY