Sap là 1 phần mềm tính toán và thiết kế kết cấu trong ngành xây dựng, giao thông, thủy lợi, tuy đã có SAP2000 v14 nhưng các bạn đều biết trong các trường đại học cao đẳng thường hay giảng dạy với những phần mềm cũ kỹ(Máy yếu mà ).http://www.mediafire.com/?1vpaivgm9ibd6